ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์บริการครูร้อยเอ็ด จำกัด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์บริการครูร้อยเอ็ด จำกัด
ณ ห้องประชุมฮอล์ 3 ศูนย์ประชุมสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด