ประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด