พิธีฌาปนกิจศพนายบุญมี แสงภักดี บิดาของ นายธีระพงษ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มเม่า

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสทอดผ้าไตรเอกมหาบังสุกุลและวางดอกไม้จันทน์ ในพิธีฌาปนกิจศพนายบุญมี แสงภักดี บิดาของ นายธีระพงษ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มเม่า โดยมี นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดทุ่งสวนตาลบ้านหนามแท่ง ไชยประสิทธิ์ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร คลิ๊กชมภาพทั้งหมด