ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านเมืองไพรวิทยา

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมี นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเมืองไพรวิทยาคาร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

2