ประธานประชุมสามัญประจำปี ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเสลภูมิ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานประชุมสามัญประจำปี ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเสลภูมิ โดยมี นายสมหมาย อุ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโคหนองแค นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเสลภูมิ ประธานกลุ่มพัฒนา คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเสลภูมิ เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด