ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองตอ อำเภอโพนทอง

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโรงเรียนในการเรียน การสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมีนายสุภาพ สุริโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพนทอง นายชัยวัฒน์ บูระพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนบ้านหนองตอ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองตอ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด