ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน รร.บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมี นายชัยวัฒน์ บูระพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด