เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหารและนักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางสาวน้ำผึ้ง คะเชนทน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหารและนักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็กอายุ 5-11 ปี เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมี นายพิชิต พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด