ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รร.ถนนชัยสามัคคี

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมี นายดนัย ภูมิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนชัยสามัคคี และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนถนนชัยสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด