ศึกษาดูงานการใช้นวัตกรรม SLC โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาเขต สพป.นครราชสีมา เขต 2

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมาย คณะศึกษานิเทศก์ นำโดย นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายพูนสวัสดิ์ วันลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง และคณะครูในโรงเรียน ศึกษาดูงานการใช้นวัตกรรม SLC โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาเขต สพป.นครราชสีมา เขต 2 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

9