ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร พร้อมทั้งพบปะและมอบนโยบายทางการศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและโรงเรียน โดยมี นายนิตย์ ใบเอี่ยม ประธานกลุ่มพัฒนาศิลานคร และคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมประชุม มีนายสมหมาย อุ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเสลภูมิ ได้ร่วมเป็นเกียรติ นายจีรวัฒน์ เพียรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิและคณะครูให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด