วางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อบุญถึง ทนุวรรณ บิดาของ นางพิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อบุญถึง ทนุวรรณ บิดาของ นางพิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร พร้อมกันนี้ได้แสดงความเสียใจกับบุคลในครอบครัวที่ได้สูญเสียบุคคคลอันเป็นที่รักยิ่ง คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

15