อวยพรและให้กำลังใจ ให้กับทีมนักกีฬาวูซูโรงเรียนบ้านพันขาง

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กล่าวอวยพรและให้กำลังใจ ให้กับทีมนักกีฬาวูซูโรงเรียนบ้านพันขาง ซึ่งเป็นตัวแทนนักกีฬาวูซูภาค 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูซู เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ในระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2565 ที่จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาวูซูโรงเรียนบ้านพันขาง และได้มอบเงินสมทบกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 5,000 บาท ให้กับ นายสมหมาย ทองภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันขาง คณะครู และนักเรียน ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด