ประธานในการประชุมสามัญประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาขวาวนางาม

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาขวาวนางาม กล่าวรายงานโดยนายปัญญา ศรีนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาขวาวนางาม โดยมี นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มขวาวนางาม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด