ประชุมสามัญชมรมผู้บริหารสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมสามัญชมรมผู้บริหารสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.นิรมล ทิพชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ ประธานชมรมผู้บริหารสตรี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาชมรมสตรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด