ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัว

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสมหมาย อุ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน นางชนัญญา ฮุยสุสดี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมี นางพัชนี ดาเชิงเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด