ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุงหนองหงส์หนองไฮ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายสุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายประเสริฐ บำรุงรส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี กรรมการ และนายสมหมาย อุ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน กรรมการและเลขานุการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ของ นายนิวัฒน์ บุศเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ โดยมี นางชนัญญา ฮุยสุสดี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกกุงหนองหงส์หนองไฮ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด