ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 รร.ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมี คณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

23