ประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เกษียณ รุ่นที่ 2

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 โดยมี นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นางเนตรนภา โอฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด