ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านหนองไฮ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายนิเทศ ส่งเสริม ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตาม ตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านหนองไฮที่ประสบภัยธรรมชาติ ลมพายุฝนตกหนักลมพัดแรง ทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียหาย โดยมี นายวัฒนชัย ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ รายงานข้อมูลความเสียหาย ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

24