การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มม่วงสว่าง

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาม่วงสว่าง กล่าวรายงานโดย นายเสนีย์ วิเชียรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาม่วงสว่าง โดยมี นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะผู้บริหารกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาม่วงสว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มขวาวนางาม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมราชภัฏร้อยเอ็ดกรีนวิวอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment