กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 (Big cleaning day) 5 ส.

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 (Big cleaning day) 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อให้สำนักงานเมีความสวยงาม สะอาด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด