ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภู

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ กล่าวรายงานโดย นายชัชชัย เพียรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมือง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ โดยมี นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นายสุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะผู้บริหารกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเมืองเสลภูมิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

1