พิธีเปิดทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล กล่าวรายงานโดย นายประเวช การินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนในกลุ่มรักษ์ชัยมงคล ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด