ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมาย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวน้ำผึ้ง คะเชนทน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ พร้อมจัดลูกเสือหน่วยพิเศษต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล เป็นตัวแทนเดินสวนสนาม ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาล 6 หน้าบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด