ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนผ่านการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมาย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนผ่านการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ซึ่งผ่านการอบรมระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2564 วันนี้เป็นการติดตามครั้งที่ 1 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 55 คน จากกระบวนการอบรมทีมวิทยากรได้ค้นหานักเรียนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้สัญญาทางใจจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม คลิ๊กชมภาพทั้งหมด