ประชุมรับฟังการนำเสนอการติดตามนโยบายเขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอการติดตามนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ เขตตรวจราชการที่ 12 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด