ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที 1/2565 รร.บ้านโพนเฒ่า

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวน้ำผึ้ง คะเชนทน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นางสาวกฤติญา บุญสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเฒ่า และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด