ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที 1 รร.บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น เพื่อทราบปัญหาการอ่านออกเขียนได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ การดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมี นายสังคม สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด