ลงพื้นที่ติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่าสี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวรุจีรัตน์ นิลสุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ นางสาวน้ำผึ้ง คะเชนทน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่าสี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งนักเรียนได้เรียนจบชั้น ป.6 ไปแล้ว 2 ปี และยังไม่ได้เรียนต่อ ชั้น ม.1 เนื่องจากไปบวชที่วัดสว่างท่าสี บ้านท่าสี อำเภอเสลภูมิ จึงได้ติดตาม และแนะนำให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อไป คลิ๊กชมภาพทั้งหมด