ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขต

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับมอบนโยบาย กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหวิทยา กล่าวรายงานโดย นายอภิรักษ์ สืบชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหวิทยาเขต โดยมี คณะผู้บริหารกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหวิทยาเขต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมราชภัฏร้อยเอ็ดกรีนวิว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด