มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ เจ้าหน้าที่ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ครอบครัวของ เด็กหญิงวชิราภรณ์ ล่ำสัน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านพันขาง ประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์เฉียวชน จำนวน 2,500 บาท และ เด็กหญิงอาภาภัทร หาญชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังม่วย ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 5,000 บาท คลิ๊กชมภาพทั้งหมด