ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน รร.บ้านวังยาว

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นางเยาวนาฏ สอนสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด