ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน รร.กุดก่วงท่าแสงจันทร์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายประดิษฐ์ อินทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์ และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment