วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญและแสดงมุทตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ กล่าวรายงานโดย นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ โดยมี คณะผู้บริหารกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด