วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าศรีโพนทอง และ สพป.รอ.3

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าศรีโพนทอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ให้มีความสะอาด สวยงาม โดยมีคณะผู้บริหารและนักการภารโรงจิตอาสา กลุ่มพัฒนาแวงใหญ่ กลุ่มพัฒนาสหวิทยาเขต กลุ่มพัฒนาแวงใหญ่ กลุ่มม่วงสว่าง กลุ่มพระธาตุอุปมุง และกลุ่มพนาศึกษา คลิ๊กชมภาพทั้งหมด