โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชุมชนบัวคำ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชุมชนบัวคำ โดยมี นายสง่า บรรจโรจน์ ผู้อำนวยการชุมชนบัวคำ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดป่าศรีธนบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด