ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ทีมบอร์ดบริหาร และบุคลกรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา โดยการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ ณ วัดป่าศรีโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด