ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน รร.ทรายทองเฉลิมวิทย์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายประเวช การินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment