ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายชวลิต อุปปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด