ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน รร.พนาลัยวิทยาลัย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายปรารถนาดี วิชามุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด