โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ และข้าราชการครูที่ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดย นางชนัญญา ฮุยสุสดี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นวิทยากร มีผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ และข้าราชการครูที่ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 60 คน และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม ณ วัดโพธิ์ร้อยต้น อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

18