พิธีปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ และข้าราชการครูที่ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และมีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยการนำ นางชนัญญา ฮุยสุสดี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วัดโพธิ์ร้อยต้น อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment