โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศร้อยเอ็ด 3 เพชรมงกุฎ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศร้อยเอ็ด 3 เพชรมงกุฎ โดยมี นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางจิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะครู 3 กลุ่มสาระเข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

19

Leave a comment