มอบเงินสมทบกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ รร.บ้านหนองเม็ก

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กล่าวอวยพรและให้กำลังใจ ให้กับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันคาราเต้โด รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ที่ขอนแก่นเกมส์ จำนวน 6 คน/รุ่น ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ที่จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 3-9 เดือนสิงหาคม 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้มอบเงินสมทบกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 5,000 บาท ให้กับ นายจำรัส บาคาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก คณะครู และนักเรียน โดยมี ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมอวยพร และให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด