การประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน ประจำปี 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน ประจำปี 2565 กล่าวรายงานกล่าว นายสมัคร สงวนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน ก่อนการประชุม ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโพธิ์เงิน โดยมี นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด