สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 จำนวน 28 โรงเรียน รับหนังสือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ และมอบเกียรติบัตรการผ่านการอบรมการจัดกิจกรรม การจัดประสบการณ์ในโรงเรียนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ จำนวน 2 โรงเรียน โดยมีนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับตราครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด