กิจกรรม “สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ)” จังหวัด 7/2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ)” จังหวัด 7/2565 เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้เกิดความคุ้นเคยและเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด