อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียนไทยสุขภาพดี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียนไทยสุขภาพดี เพื่อให้คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการจัด กระบวนการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมอนามัยของนักเรียน กล่าวรายงานโดย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรภายในสำนักงาน คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด