ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานประชุมกลุ่มชัยมงคลและรักษ์ชัยมงคล

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาชัยมงคลและกลุ่มพัฒนาการศึกษารักษ์ชัยมงคล และบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน โดยการนำ นายวินัย บุญสินชัย นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนอกพอก และนายไพบูลย์ เหมรา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาชัยมงคล กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหารกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาชัยมงคลและกลุ่มพัฒนาการศึกษารักษ์ชัยมงคล คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มี ดร.สุริยา นทีศิริกุล ร่วมเป็นเกียรติ นายประสิทธิ์ ทองมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร และคณะผู้เข้าร่วมประชุม ได้กล่าวขอบคุณประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด